Anna Gałuszka 

Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta), 1999.

Udział w 2 wystawach indywidualnych oraz w ok. 20 wystawach zbiorowych w Polsce i Danii. Od 2012 roku aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Fundację Fly with Art w ramach Europejskiego Festiwalu Szkła "Play with Glass", m.in. organizowała i prowadziła warsztaty szklarskie w Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci w Sadowicach, Stowarzyszeniu Ocalić Szansę – SOS we Wrocławiu, oraz w ¶wietlicach ¶rodowiskowych i wiejskich na Dolnym ¦l±sku. Koordynowała projekt Szklany Autobus dla dzieci niepełnosprawnych i seniorów. Od 2015 roku prowadzi, wspólnie z Monik± Muszyńsk± i Martyn± Zaradkiewicz, Galerię Tętno we Wrocławiu.