Elżbieta Janczak-Wałaszek

Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, 1989. 

Zajmuje się projektowaniem ceramiki, instalacj± i rzeĽb±.